• تپانچه ی گل میخ زن بادی برند data
  • دارای دو سری با سایزهای ۱۱و۱۶