• قطر بیرونی ۱۰ سانتی متر
  • قطر درونی ۸ سانتی متر
  • موجود در دو رنگ طلایی و کروم