۰۲۱۶۶۱۳۲۷۸۲-۶۶۱۳۲۶۳۲
  • پایه اسکار
  • دو سایز۱۶سانتی و۲۰سانتی
  • دو رنگ سفید و طرح چوب