• پایه جلو مبلی نیکا طرح دار
  • در سایز های ۳۰/۳۷/۴۴ سانتی
  • از نوع پلیمری