• پایه جلو مبلی نیکا
  • در سایز های ۳۰/۳۷/۴۴سانتی
  • از نوع پلیمری