• پایه دیبا در سایزهای: ۱۶ سانتی ، ۲۰ سانتی، ۴۰ سانتی و ۷۵ سانتی
  • رنگ طلایی و کروم