• در رنگ های مشکی،طلایی و کروم
  • در ارتفاع های ۱۵،۱۷،۲۰سانتی