۰۲۱۶۶۱۳۲۷۸۲-۶۶۱۳۲۶۳۲

پایه مبل فلزی مدل ستاره چاکدار 15 سانت در دو رنگ{کروم-طلایی}