۰۲۱۶۶۱۳۲۷۸۲-۶۶۱۳۲۶۳۲
  • رنگ: طلایی و نقره ای
  • سایز : ۱۵ و ۱۷