۰۲۱۶۶۱۳۲۷۸۲-۶۶۱۳۲۶۳۲
  • رنگ:طلایی و نقره ای
  • سایز پایه: ۱۴
  • سایز کل نما :۲۰