۰۲۱۶۶۱۳۲۷۸۲-۶۶۱۳۲۶۳۲
  • سایز : ۱۵
  • رنگ : طلایی و نقره ای