• پایه فلزی مروارید سه لول ۱۵سانتی
  • در رنگ های طلایی و کروم