۰۲۱۶۶۱۳۲۷۸۲-۶۶۱۳۲۶۳۲
  • پایه پرنس در دو اندازه۱۶سانتی و ۲۰ سانتی
  • دو رنگ طلایی و کروم