۰۲۱۶۶۱۳۲۷۸۲-۶۶۱۳۲۶۳۲
  • رنگ :سفید و مشکی
  • سایز : ۱۶ و ۲۰ و ۲۴ سانت