۰۲۱۶۶۱۳۲۷۸۲-۶۶۱۳۲۶۳۲
  • پایه پلیمری ال نیلوفر 9 سانتی در سه رنگ طلایی و قهوه ای و سفید