پایه پلیمری لوتوس 18 سانتی در رنگ های سفید و طرح چوب