• پایه پلیمری وندا
  • در رنگ های سفید،شیری، قهوه‌ای
  • ارتفاع ۷ سانتی متر