پایه پلیمری پافیلی 2.5سانتی در رنگ های سفید و مشکی و قهوه ای