• چسب اسپری یورتان
  • در اندازه های:۱/۳/۱۰/۲۲لیتری